Library CommitteeProf. Dr. Tayyaba Sultana
Coordinator Libraries
Chairperson Library Committee


  • Prof. Dr. Tayyaba Sultana(Chairperson)
  • Treasurer or his Nominee (Member)
  • Dr. Hidayat Rasool (Member)
  • Dr.Naeem Mohsin (Member)
  • Dr. IftikharAhmed Khan (Member)
  • Muhammad Tariq Latif (Member)
  • Sakhawat Ali (Member)
  • Ms.Anila Shamim (Member)
  • Muhammad Ashfaq (Member/Secretary)

Powered By IT Services GCUF